Hotel Du Commerce in Middelburg

Als treinbezoekers Middelburg binnenkomen, valt iedereen meteen het statige hotel Du Commerce op. We vragen ons af wat de geschiedenis is van dit heuse grand hotel.

In 1883 kocht Wilhelmina Verseput-Verhulst een pand op de hoek van de Loskade en de Stationsstraat. Zij opende er een koffiehuis dat de naam ‘Gezelligheid’ kreeg. Twee jaar later doopte haar zoon Jan het koffiehuis annex hotel Gezelligheid om in Hotel ‘Du Commerce’.

Hotel Du Commerce, circa 1895 (ZB, Beeldbank Zeeland, foto F. den Boer).

Hotel Du Commerce, circa 1895 (ZB, Beeldbank Zeeland, foto F. den Boer).

Verseput pachtte aanvankelijk een stuk grond van de gemeente Middelburg om er een café te runnen, maar vroeg later, in 1893, een vergunning aan voor het bouwen van een ‘Grand-Hotel’. De vergunning werd verleend en Du Commerce werd omgetoverd tot Grand Hotel. Verseput vertrok in 1899 naar Grand Hotel Verseput in de Lange Delft.

1923: De familie van Waegeningh

Na een aantal wisselende eigenaren – Bijl, Van de Garde, Van Overbeeke – nam in 1923 de familie Van Waegeningh de zaak over. Du Commerce groeide onder deze nieuwe eigenaren geleidelijk uit tot een echt familiehotel.

Eetzaal Du Commerce circa 1920 (ZB, Beeldbank Zeeland).

Eetzaal Du Commerce circa 1920 (ZB, Beeldbank Zeeland).

Josef van Waegeningh werd na het overlijden van zijn vader Hubertus in 1944 eigenaar van het hotel. Overigens was deze tevens een periode kastelein in sociëteit De Vergenoeging aan de Markt.
In 1960 stopte hij zowel met de exploitatie van de sociëteit als het leiden van Du Commerce. Hij werd opgevolgd door zijn dochter, Gerardina van Waegeningh, die steevast met mejuffrouw wenste te worden aangesproken.

Gerardina zat vol plannen en opende in 1975 restaurant ‘De Twee Compagnieën’ dat een aparte ingang aan de Stationsstraat kreeg. Het restaurant werd van meet af aan gerund door Cor de Koster en Frans d’Huy.

Mejuffrouw Van Waegeningh haalde de krant toen ze in 1963 het hotel gedurende najaar en winter sloot. Ze gaf hierbij aan dat het geen haalbare kaart was een hotel met 70 bedden gedurende die periode open te houden, zelfs niet met de speciale ‘minitrips’ van de Nederlandse Spoorwegen.

Mejuffrouw Van Waegeningh verkocht het hotel in 1980 aan Robert Bursian. Hij was tot 1997 eigenaar van Du Commerce.

1997: Chris Luken

In 1997 werd Chris Luken, een voormalige ober uit een Van der Valk hotel, eigenaar van Du Commerce en hij bracht het onder bij de door hem opgerichte Fletcher Groep (genoemd naar zijn hond Fletcher). Luken was ook eigenaar van Hotel Zuiderduin en Club Zuiderduin in Westkapelle. Hij was landelijk bekend van de door hem geïntroduceerde, zeer succesvolle Hotelbon.

Het 130 jaar oude hotel kwam in 2016 negatief in het nieuws door het SBS-programma ‘Smerige Zaken´, waarin de veiligheid en hygiëne van het hotel ter discussie stonden. Het leidde zelfs tot een heus onderzoek van de gemeente Middelburg. Na wat kleine aanpassingen werden die euvels verholpen. Wel ging Hotel Du Commerce tussen december 2016 en april 2017 dicht vanwege een grootscheepse renovatie. Onder de nieuwe naam Fletcher Hotel Middelburg heropende burgemeester Bergmann het oude hotel, dat intussen geen drie maar vier sterren mocht dragen.

Bronnen

Krantenbank Zeeland
website middelburgdronk.nl

Auteur: Wim van Gorsel

Dit verhaal verscheen eerder in het personeelsblad van de ZB (‘De ZeeLeeuw’)