Anne Bolle, een vrouwelijke meester in de rechten uit Middelburg

Anne Bolle uit Middelburg ging rechten studeren in een tijd dat dit voor vrouwen verre van gewoon was. Ze promoveerde in 1909 en ging daarna in Middelburg werken als advocaat. Haar sociale bewogenheid kwam onder meer tot uitdrukking in haar werk voor de Belgische vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Anne Bolle (1883-1968) (ZB, Beeldbank Zeeland).

Anne Bolle (1883-1968) (ZB, Beeldbank Zeeland).

Jeugdjaren

Anne Bolle werd geboren op 6 mei 1883. Ze groeide op in het huis aan de Nieuwstraat 28 in Middelburg. Ze was de dochter van dr. J.C. Bolle, de eerste Middelburgse chirurg. Als enige meisje, soms zelfs als enige leerling, doorliep ze het gymnasium in de stad. In het toenmalige schoolsysteem mocht een meisje niet alleen met een jonge leraar in een lokaal verblijven. Daar moest een chaperon bijzitten. Dat was vaak de rector.

Fotografie

Anne had al jong een passie voor fotografie. Op zestienjarige leeftijd maakte ze fotoreportages van het werk in het Middelburgse ziekenhuis, waar haar vader chirurg was. Er zijn honderden foto’s van Bolle bewaard gebleven. Ruim tweehonderd daarvan bevinden zich in de Beeldbank Zeeland van ZB| Bibliotheek van Zeeland.

Anne Bolle fotografeerde dit zieke kind in het Middelburgse ziekenhuis, circa 1901 (ZB, Beeldbank Zeeland).

Anne Bolle fotografeerde dit zieke kind in het Middelburgse ziekenhuis, circa 1901 (ZB, Beeldbank Zeeland).

Rechtenstudie

Nadat ze het gymnasium had afgerond, wilde Anne eigenlijk medicijnen gaan studeren. Maar het beroep van arts werd in die tijd niet passend gevonden voor een vrouw. Daarom koos Anne voor een studie rechten.

Anne Bolle in de tuin tijdens een croquetspel, foto mei 1901 (ZB, Beeldbank Zeeland).

Anne Bolle in de tuin tijdens een croquetspel, foto mei 1901 (ZB, Beeldbank Zeeland).

Anne promoveerde in de rechten op 25 november 1909 aan de universiteit te Amsterdam. Een van de stellingen bij haar proefschrift luidde: “Een gemeenteraad, die eene onderwijzeres op grond van haar huwelijk ontslaat, handelt in strijd met de wet.”

Anne Bolle (zittend rechts) met tennisvrienden, circa 1900 (ZB, Beeldbank Zeeland).

Anne Bolle (zittend rechts) met tennisvrienden, circa 1900 (ZB, Beeldbank Zeeland).

Advocaat

Van 1910 tot 1954 was zij advocaat en procureur in Middelburg. Ze stond op de bres voor de verdediging van de belangen van vrouwen. Bolle was geruime tijd verbonden aan het kantoor van mr. P. Dieleman. Ze was gespecialiseerd in de oprichting van vennootschappen. Ze kreeg vooral bekendheid door haar bewogenheid met haar cliënten.

Belgische vluchtelingen

De sociale bewogenheid van Bolle uitte zich onder meer in haar werk voor het Provinciaal Comité tot hulpverlening van vluchtelingen in Zeeland tijdens de Eerste Wereldoorlog. De Belgische regering benoemde haar en mr. P. Dieleman tot intendant voor de vluchtelingen. Ze behandelde de klerenuitdeling en handelszaken en zette zich in het bijzonder in voor de verzorging van duizenden Belgische vluchtelingen.

Anne Bolle stierf op 7 juni 1968. Ze werd 85 jaar oud.

Dames uit de gefortuneerde burgerij komen Belgische vluchtelingen in Middelburg helpen door brood te snijden, 1915 (ZB, Beeldbank Zeeland).

Dames uit de gefortuneerde burgerij komen Belgische vluchtelingen in Middelburg helpen door brood te snijden, 1915 (ZB, Beeldbank Zeeland).

Literatuur

Anne Bolle, Enige persoonlijke herinneringen, z.pl. ca. 1965.
M.P. de Bruin, Mr. Janna (anne) Bolle 6 mei 1883 – 7 juni 1968, in: Zeeuws Tijdschrift 18 (1968) 3, 87-88.

Bekijk de foto’s van Bolle in de Beeldbank Zeeland. Zoek op ‘A. Bolle’ en vindt ruim tweehonderd van haar foto’s.