Cursus Wegwijs in archieven – handel

activiteit Zeeuws Archief, 16/11/2018 - 16/11/2018

Het jaar 2018 staat in Middelburg in het teken van Handel. In archieven is veel over handel te vinden. In de middeleeuwen floreerde de handel in wijn, wol en laken. In de 17de eeuw, die later de Gouden Eeuw werd genoemd, speelden drie handelscompagnieën een belangrijke rol: de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC), de West-Indische Compagnie (WIC) en de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC).

Wat kun je in over handel vinden in archieven? Archivaris Toon Franken is specialist op het gebied van handel. Hij maakt met je een handelsreis door de archieven. Uit elke periode zijn documenten en afbeeldingen te vinden die met elkaar een mooi overzicht geven van de handel van 1500 – 1800. Ook genealogische gegevens komen aan bod. Je komt te weten hoe je voorouders boven water kunt halen die bij een van de handelscompagnieën werkzaam waren of in Middelburg handelden en waar de compagnieën en kooplieden hun handelskantoren en pakhuizen hadden.

Praktische informatie

Datum: 16 november 2018
Duur: 1 middag van 14.00 – 16.00 uur
Cursusplaats: Zeeuws Archief, Hofplein 16, Middelburg
Cursusgeld: € 25,– ; Vrienden van het Zeeuws Archief / donateurs ZVU € 22,–
Aanmelden: via www.volksuniversiteitzeeland.nl

Dit is een gezamenlijke activiteit van het Zeeuws Archief en de Zeeuwse Volksuniversiteit.

Meer informatie