Herdijking en polders Noord-Beveland

Bekijk hier het venster uit de Canon van Zeeland over de herdijking en inpoldering van Noord-Beveland in 1598. Het eiland verdween bij de Sint-Felixvloed in 1530 grotendeels in de golven. Bijna 70 jaar later veroverde men het terug op de zee. Net zoals andere polders uit die tijd kreeg Noord-Beveland een strakke inrichting met kaarsrechte wegen en straten.