Het Steenpad van Sint Jansteen

‘Schommelende zanden groeten hier de Wilden Landen, hoort hoe ’n rust de stilte kust, als klanken uit een laatste lied’. Dit gedicht is te lezen bij een van de stenen langs de 11 kilometer lange fiets- en wandelroute ‘Het Steenpad’.

Steenpad van Sint Jansteen (foto Rudy Visser).

Steenpad van Sint Jansteen (foto Rudy Visser).

Langs de wegen rond Sint Jansteen staan negen granieten stenen, waarvan acht omarmd door een open stalen ring. Op deze ringen wordt de locatie, het landschap en de geschiedenis van Sint Jansteen poëtisch beschreven. De steen bij de kerk is het beginpunt van de route. Vlakbij het startpunt staat een plaquette over Jozef Everaard in de vorm van een boekrol. Hij was een belangrijke historische bron voor het dorp.

Sint Jansteen is ontstaan rond de twaalfde eeuw. Er werd toen gesproken over Het Steen; een klein kasteel. Er moet ook een kapel hebben gestaan langs het toenmalige kanaal van Hulst naar Gent, de Gentsevaart. Deze kapel was gewijd aan de heilige Sint Jan. Achter de driekwartringen zit een hele filosofie. De niet-gesloten ringen verwijzen naar het dorp dat openstaat voor invloeden van buitenaf maar ook de eigen identiteit wil uitbrengen. Elke ring steunt op drie poten: voor verleden, heden en toekomst. Veel geschiedenis is in de vergetelheid geraakt maar door deze stenen wordt het verleden levend gehouden, voor nu en in de toekomst.