De voorraadkelder van Buitenplaats Overduin

Op korte afstand van het koetshuis van Buitenplaats Overduin in Oostkapelle ligt een oude voorraadkelder. Jarenlang bevond de kelder zich in vervallen toestand. Totdat deze in de herfst van 2014 grondig werd gerestaureerd. Tijdens de Erfgoeddag in het Landschap op 26 september 2015 werd de kelder feestelijk geopend.

De gerestaureerde voorraadkelder voordat deze werd afgedekt met graszoden (Erfgoed Zeeland).

De gerestaureerde voorraadkelder voordat deze werd afgedekt met graszoden (Erfgoed Zeeland).

Vormgeving en materiaalgebruik

De voorraadkelder is opgetrokken uit dikke baksteen en steekt met zijn tonvormige gewelf ruim boven het maaiveld uit. De kelder heeft in beide korte gevels een ingang, die met houten luiken worden afgesloten. Inwendig bevinden zich twee voorraadruimten, halverwege gescheiden door een bakstenen binnenmuur met opening. Op de grond liggen plavuizen. De exacte ouderdom van de voorraadkelder is niet bekend. Mogelijk dat de kelder onderdeel uitmaakte van het voormalige herenhuis, dat rond 1800 werd afgebroken. De voorraadkelder toont grote gelijkenissen met de voorraadkelder van de nabijgelegen boerderij Loverendale. Maar ook van deze kelder is de ouderdom niet bekend.

Bij de nabijgelegen boerderij Loverendale bevindt zich een voorraadkelder die grote gelijkenissen vertoont met de kelder van Overduin (Erfgoed Zeeland).

Bij de nabijgelegen boerderij Loverendale bevindt zich een voorraadkelder die grote gelijkenissen vertoont met de kelder van Overduin (Erfgoed Zeeland).

Verval en restauratie

De voorraadkelder van de buitenplaats bevond zich jarenlang in vervallen toestand. Het metselwerk was zwaar aangetast, onder andere door de weelderige begroeiing. Om behoud voor de langere termijn te garanderen besloot Stichting Overduin de kelder te laten restaureren. Deze werkzaamheden vonden plaats in de herfst van 2014. Recentelijk is de kelder aan de buitenzijde opnieuw met een laag grond en graszoden afgedekt. Zowel de grond als de graszoden hebben een isolerende werking, hetgeen in het verleden voor de functie van voorraadkelder wenselijk was.

De voorraadkelder ligt op korte afstand van het koetshuis (Erfgoed Zeeland).

De voorraadkelder ligt op korte afstand van het koetshuis (Erfgoed Zeeland).

Opening voorraadkelder

Op de tweede Erfgoeddag in het Landschap op 26 september 2015 werd de gerestaureerde voorraadkelder officieel geopend. Na de formele opening zal de gerestaureerde voorraadkelder de gehele middag voor het publiek toegankelijk zijn.

Het interieur van de gerestaureerde voorraadkelder is onderverdeeld in twee opslagruimten (Erfgoed Zeeland).

Het interieur van de gerestaureerde voorraadkelder is onderverdeeld in twee opslagruimten (Erfgoed Zeeland).