Historisch groen pareltje Van ’t Hoffweg

Natuurgebied Van ’t Hoffweg ligt tussen Sint Laurens en buurtschap Schellach onder de rook van Middelburg. Het is een weidevogelpareltje, waar je een heerlijke tussenstop tijdens een fietstocht kunt maken. In de zomer hoor je de kieviten en veldleeuweriken baltsen en in de winter gakken de ganzen en fluiten de smienten.  

Historie 

Het hollebollige oude grasland werd in 2007 door Het Zeeuwse Landschap aangekocht en heeft een oppervlakte van 11 hectare. Door het grasland lopen een aantal sloten en er liggen enkele plassen in. In de winter is het er natter dan in de zomer. Langs de weg ligt nog een klein bosje, hierlangs loopt een pad richting een picknickbankje. Om hier te komen steek je een brug over uit 1899. In 2012 is deze brug volledig gerestaureerd en zoveel mogelijk in de oude staat teruggebracht. 

Restauratie brug

Weidevogels 

De Van ’t Hoffweg is een echt weidevogelgebied. Er broeden soorten als kievit, tureluur en slobeend en ook graspiepers en veldleeuweriken. In het kleine bosje langs de weg zingen zwartkoppen, winterkoningen en tjiftjaffen. De buizerd heeft er een horst.
In de winter is het grasland een gedekte tafel voor honderden kolganzen, brandganzen en smienten. Zelfs ’s nachts kun je het fluiten van de smienten horen.
Ook wat minder algemene overwinteraars vinden jaarlijks het gebied. De grote zilverreiger is vaak aanwezig en de blauwe kiekendief en smelleken gebruiken het gebied als jachtterrein. 

Mannetje smient in het water

Smient