Crowdfundactie voor Ankerplaats Kamperland

Actie succesvol voltooid met 132% aan donaties!

Aan de voet van de stormvloedkering in de Oosterschelde ligt een bijzondere dijk. Deze dijk in Kamperland, ten noorden van Camping Anna Friso, is een dijk waar vele verhalen samenkomen. Deze verhalen zijn onlosmakelijk verbonden met de vorming van Noord-Beveland en Zeeland. Drie van deze verhalen worden vanaf half april verteld op de nieuwe ankerplaats van Zeeuwse Ankers.

Prachtig uitzicht vanaf de dijk bij Camping Anna Friso (foto Camping Anna Friso).

Prachtig uitzicht vanaf de dijk bij Camping Anna Friso (foto Camping Anna Friso).

Crowdfundactie om mede-eigenaar van de ankerplaats te worden

Deze ankerplaats wordt gerealiseerd in samenwerking met Camping Anna Friso in Kamperland en de gemeente Noord-Beveland.

Met dank aan bijdragen van de gemeente, het VSBfonds, het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Sociaal Maatschappelijk Fonds van de Rabobank Walcheren/Noord-Beveland was de financiering van de ankerplaats al voor het grootste gedeelte rond. Maar: er was nog een bedrag van € 6.500,- nodig om de klapbank in productie te nemen. Dit bedrag werd via een crowdfundactie op crowdfundingplatform Voorjebuurt.nl opgehaald. De actie liep van vrijdag 9 december tot vrijdag 27 januari. Op 27 januari bleek de actie succesvol te kunnen worden afgesloten met 132% aan donaties. Totaal kwam er een € 8.559,- binnen.

Ankerplaats Borssele (foto Erfgoed Zeeland).

Ankerplaats Borssele (foto Erfgoed Zeeland).

Ankerplaats Kamperland

De Ankerplaats Kamperland wordt de vierde ankerplaats na Yerseke, Dreischor en Borssele. De locatie is uniek, want de ankerplaats zal pal op de dijk worden geplaatst. Bij het panoramische uitzicht dat dit oplevert, zullen bezoekers verhalen kunnen gaan lezen en beluisteren. Deze verhalen gaan over vroeger, toen het oude Noord-Beveland verdronk onder het water dat het land bij de Sint-Felixvloed in 1530 overspoelde. Zo’n zeventig jaar later, begin zeventiende eeuw, werd het land weer herdijkt. Ze gaan ook over daarna, toen in de negentiende eeuw de schaalvergroting in de landbouw leidde tot de bouw van de voor Zeeland zo kenmerkende zwarte schuren. Tot slot gaan ze over meer recente tijden, toen de Watersnoodramp in de twintigste eeuw de aanleiding was voor de aanleg van de Deltawerken. De stormvloedkering in de Oosterschelde getuigt hiervan.

Uit de 32% extra bijdragen zullen nog een aantal aanvullende voorzieningen op de ankerplaats worden gerealiseerd.

'Klappen' op de ankerplaats Dreischor (foto Erfgoed Zeeland).

‘Klappen’ op de ankerplaats Dreischor (foto Erfgoed Zeeland).