Zeeuwse Erfgoedlijnen van start

nieuws Redactie Zeeuwse Ankers, gepubliceerd op

Voor het imago en de marketing van Zeeland wordt erfgoed steeds belangrijker. Erfgoed is niet saai of ‘iets van vroeger’. Het heeft juist alles in zich om gasten en inwoners een unieke en waardevolle beleving te bezorgen. Daarom worden in opdracht van de Provincie Zeeland de Zeeuwse Erfgoedlijnen ontwikkeld. De ontwikkeling van kernverhalen die breed kunnen worden ingezet voor maatschappelijke en economische doeleinden staat hierin centraal. De Zeeuwse Erfgoedlijnen brengen ordening aan in de vele verhalen die de vele afzenders op dit moment over Zeeland presenteren. Ze helpen om focus en samenhang aan te brengen en zo het Zeeuwse verleden beter te begrijpen. Tegelijkertijd geven ze handvatten voor het vermarkten van het erfgoed doordat ze tot op lokaal niveau in te vullen zijn met concrete verhalen, producten en arrangementen.

Volgende bijeenkomsten in april

Na de startbijeenkomsten in november vorig jaar, waarin we bij het publiek veel waardevolle informatie hebben opgehaald, volgen nieuwe bijeenkomsten op dinsdag 2 april (Goes, Slot Oostende), woensdag 3 april (Middelburg, Zeeuws Museum), donderdag 4 april (Sas van Gent, Industrieel Museum Zeeland) en vrijdag 5 april (Zierikzee, Stadhuismuseum) a.s.

We presenteren op deze bijeenkomsten ruwe schetsen van negen mogelijke verhaallijnen en we gaan met de aanwezigen verder in gesprek over de uitwerking van deze iconische verhalen. Ter voorbereiding op deze bijeenkomsten hebben wij voor u een overzicht gemaakt waar u de oogst van de opgehaalde informatie overzichtelijk bijeen ziet. We hebben zoveel informatie opgehaald dat we voorlopig negen verhaallijnen onderscheiden, in plaats van de maximaal zeven waarvan eerder sprake was. Dit betekent dat we gaan luisteren welke verhaallijnen u het belangrijkst vindt en welke misschien kunnen worden samengevoegd om daarna samen keuzes te maken.

In het overzicht staan in de eerste kolom voorlopige titels en een korte aanduiding waar de verhaallijn over gaat. In de tweede kolom staan de onderwerpen en thema’s die in de eerdere bijeenkomsten zijn genoemd. Deze lijsten zijn niet volledig, maar we noemen hier de belangrijkste onderwerpen. In de derde kolom staat een foto van een icoon dat met de verhaallijn verbonden is. Dit betekent niet dat dit icoon ook hét ‘gezicht’ van deze verhaallijn moet worden, het is bedoeld om met elkaar in gesprek te gaan. In de laatste twee kolommen zijn afbeeldingen opgenomen van producten of arrangementen, binnen en buiten Zeeland, die als voorbeeld kunnen dienen om binnen een verhaallijn mee aan de slag te gaan. Als we de definitieve Zeeuwse erfgoedlijnen gereed hebben, zullen we per verhaallijn een menukaart maken met het aanbod dat er nu al is. Ook daar hebben wij uw hulp voor nodig.

Onze vraag is of u het overzicht zorgvuldig wilt doornemen voordat u deelneemt aan een van de komende bijeenkomsten en voor uzelf uw keuzes bepaalt, een top 5 van de verhaallijnen van uw voorkeur maakt en nadenkt over eventuele iconen en mogelijkheden voor samenwerking. Misschien heeft u nog aanvullingen of heeft u een idee welke van de verhalen het meest wervend zijn voor zowel de eigen inwoners als bezoekers. Wij horen het graag van u.

Was u aanwezig tijdens een startbijeenkomst en had u zich aangemeld via de link in de uitnodiging? Dan ontvangt u automatisch een uitnodiging voor de volgende bijeenkomsten. Wilt u zich aanmelden klik dan hier. Heeft u ideeën over de Zeeuwse Erfgoedlijnen? Neem dan contact op met Marc Kocken, 0118 – 670 889 / info@zeeuwseankers.nl.

Lees verder voor een terugblik op de bijeenkomsten van november vorig jaar.

Volle zalen en goede gesprekken

In november 2018 kwamen ruim 200 toeristische ondernemers, mensen uit het (toeristische) erfgoedveld en beleidsmakers samen tijdens diverse regionale startbijeenkomsten en de Toeristische Ontmoetingsdag. Dat leverde volle zalen en goede gesprekken op. De gedachte dat erfgoed alles in zich heeft om gasten en inwoners een unieke en waardevolle beleving te bezorgen werd door de aanwezigen onderschreven.

Erik van den Dobbelsteen, directeur VVV Zeeland, benadrukte in zijn presentatie het belang van erfgoed voor het toeristisch aanbod in Zeeland. Marc Kocken, sectorhoofd Erfgoed en Publiek SCEZ en coördinator Zeeuwse Ankers, sprak over het belang van het clusteren van verhalen en gaf voorbeelden van succesvolle initiatieven uit binnen- en buitenland. Jeanine Dekker, adviseur SCEZ en redacteur Zeeuwse Ankers, ging in vogelvlucht langs Zeeuws erfgoed en liet daarbij tien gezichten van Zeeland zien, ter inspiratie voor de verhaallijnen.

Tijdens de bijeenkomsten werden filmpjes getoond waarin deskundigen ervaringen uit de praktijk deelden. De verhalen van Frank van den Eijnden (directeur Van Gogh Brabant / senior programmamanager VisitBrabant), Elizabeth Stoit (brandmanager Hanzesteden/Marketing Oost), Astrid Crum (directeur Marketing Drenthe) en van Jurriaan de Mol (directeur Business Development & Operations NBTC Holland Marketing) leverden inspiratie en concrete voorbeelden.

Ten slotte werd bij het publiek opgehaald wat leeft als we het hebben over het Zeeuwse erfgoed. Dat gebeurde via een interactieve digitale methode (mentimeter) en via antwoordformulieren. Bekijk hier de resultaten van de bijeenkomsten in Axel, Goes, Middelburg en Ouwerkerk alsook de Toeristische Ontmoetingsdag.

Meer informatie