Zeeuwse Erfgoedlijnen van start

nieuws Redactie Zeeuwse Ankers, gepubliceerd op

Voor het imago en de marketing van Zeeland wordt erfgoed steeds belangrijker. Erfgoed is niet saai of ‘iets van vroeger’. Het heeft juist alles in zich om gasten en inwoners een unieke en waardevolle beleving te bezorgen. Daarom worden in opdracht van de Provincie Zeeland de Zeeuwse Erfgoedlijnen ontwikkeld. De ontwikkeling van kernverhalen die breed kunnen worden ingezet voor maatschappelijke en economische doeleinden staat hierin centraal. De Zeeuwse Erfgoedlijnen brengen ordening aan in de vele verhalen die de vele afzenders op dit moment over Zeeland presenteren. Ze helpen om focus en samenhang aan te brengen en zo het Zeeuwse verleden beter te begrijpen. Tegelijkertijd geven ze handvatten voor het vermarkten van het erfgoed doordat ze tot op lokaal niveau in te vullen zijn met concrete verhalen, producten en arrangementen.

Volle zalen en goede gesprekken
In november 2018 kwamen ruim 200 toeristische ondernemers, mensen uit het (toeristische) erfgoedveld en beleidsmakers samen tijdens diverse regionale startbijeenkomsten en de Toeristische Ontmoetingsdag. Dat leverde volle zalen en goede gesprekken op. De gedachte dat erfgoed alles in zich heeft om gasten en inwoners een unieke en waardevolle beleving te bezorgen werd door de aanwezigen onderschreven.

Erik van den Dobbelsteen, directeur VVV Zeeland, benadrukte in zijn presentatie het belang van erfgoed voor het toeristisch aanbod in Zeeland. Marc Kocken, sectorhoofd Erfgoed en Publiek SCEZ en coördinator Zeeuwse Ankers, sprak over het belang van het clusteren van verhalen en gaf voorbeelden van succesvolle initiatieven uit binnen- en buitenland. Jeanine Dekker, adviseur SCEZ en redacteur Zeeuwse Ankers, ging in vogelvlucht langs Zeeuws erfgoed en liet daarbij tien gezichten van Zeeland zien, ter inspiratie voor de verhaallijnen.

Tijdens de bijeenkomsten werden filmpjes getoond waarin deskundigen ervaringen uit de praktijk deelden. De verhalen van Frank van den Eijnden (directeur Van Gogh Brabant / senior programmamanager VisitBrabant), Elizabeth Stoit (brandmanager Hanzesteden/Marketing Oost), Astrid Crum (directeur Marketing Drenthe) en van Jurriaan de Mol (directeur Business Development & Operations NBTC Holland Marketing) leverden inspiratie en concrete voorbeelden.

Ten slotte werd bij het publiek opgehaald wat leeft als we het hebben over het Zeeuwse erfgoed. Dat gebeurde via een interactieve digitale methode (mentimeter) en via antwoordformulieren. Bekijk hier de resultaten van de bijeenkomsten in Axel, Goes, Middelburg en Ouwerkerk alsook de Toeristische Ontmoetingsdag.

Volgende bijeenkomsten
De komende periode verwerken we alle input en worden maximaal zeven iconische verhalen opgesteld. Op 2, 3, 4 en 5 april a.s. volgen nieuwe bijeenkomsten. De locaties worden nog bekend gemaakt. We presenteren dan ruwe schetsen van de verhaallijnen en we gaan met de aanwezigen verder in gesprek over de uitwerking van de Zeeuwse Erfgoedlijnen.

Was u aanwezig tijdens een startbijeenkomst en had u zich aangemeld via de link in de uitnodiging? Dan ontvangt u automatisch een uitnodiging voor de volgende bijeenkomsten. Wilt u zich aanmelden of heeft u ideeën over de Zeeuwse Erfgoedlijnen? Neem dan contact op met Marc Kocken, 0118 – 670 889 / info@zeeuwseankers.nl.

Meer informatie