Boekje Zeeuwse erfgoedlijnen gepresenteerd

nieuws Redactie Zeeuwse Ankers, gepubliceerd op

In de Oostkerk in Middelburg is op donderdag 26 september 2019 het boekje Zeeuwse erfgoedlijnen gepresenteerd. Projectcoördinator Marc Kocken (Erfgoed Zeeland) overhandigde het eerste exemplaar aan gedeputeerde Anita Pijpelink.

Gedeputeerde Anita Pijpelink bekijkt samen met Marc Kocken het eerste exemplaar van het boekje, dat zij zojuist in ontvangst heeft genomen (foto Mieke Wijnen Fotografie).

Gedeputeerde Anita Pijpelink bekijkt samen met Marc Kocken het eerste exemplaar van het boekje, dat zij zojuist in ontvangst heeft genomen (foto Mieke Wijnen Fotografie).

Tijdens de bijeenkomst lieten verschillende sprekers hun licht schijnen op de ‘Zeeuwse erfgoedlijnen’ en op de kansen die het project biedt voor diverse erfgoedorganisaties. Het boekje dient als inspiratiestuk om het Zeeuwse erfgoed en toerisme met elkaar te verbinden. Gedeputeerde Anita Pijpelink sprak over de symbolische kapstok van de Zeeuwse erfgoedlijnen, waar een ieder zijn jas aan op kan hangen en spoorde iedereen aan om dit daadwerkelijk te doen.

Jeanine Dekker van Erfgoed Zeeland liep de negen erfgoedlijnen nog eens met het gezelschap door, waarmee het verhaal van Zeeland werd verteld. Erik van den Dobbelsteen van VVV Zeeland gaf hands-on tips voor het praktisch inzetten van de erfgoedlijnen en hij riep op tot samenwerking aan de hand van het boekje dat als inspiratiestuk dient. Leo Hannewijk van Oostkerk Middelburg behandelde de erfgoedlijnen vanuit het oog van de cultuurondernemer.

De erfgoedlijnen werden in opdracht van de Provincie Zeeland ontwikkeld door Erfgoed Zeeland in samenwerking met de partners van het samenwerkingsverband Zeeuwse Ankers. Op in totaal negen bijeenkomsten in november 2018 en april 2019 is met vertegenwoordigers van erfgoedinstellingen, toeristische ondernemers, beleidsmakers en bestuurders nagedacht over wat de iconische verhalen van Zeeland zijn en hoe deze verhaallijnen verder ingevuld kunnen worden.

Het boekje dat op 26 september verscheen, bevat een inhoudelijke uitwerking van de negen lijnen en een verrassende bijdrage van Foodcurators, waarin zij de erfgoedlijnen vertalen naar food in Zeeland.

Bij het boekje verscheen ook een kaart waarop de verhaallijnen als metrolijnen door de provincie zijn weergegeven (foto Mieke Wijnen Fotografie).

Bij het boekje verscheen ook een kaart waarop de verhaallijnen als metrolijnen door de provincie zijn weergegeven (foto Mieke Wijnen Fotografie).

Boekje Zeeuwse erfgoedlijnen in pdf
Z-card Zeeuwse erfgoedlijnen