Ankerplaats Kamperland gepresenteerd

nieuws Redactie Zeeuwse Ankers, gepubliceerd op

Het is zover: de ankerplaats in Kamperland, gelegen op de dijk bij Camping Anna Friso aan de voet van de Oosterscheldekering, is gepresenteerd en open voor publiek! Op donderdag 11 mei 2017 vond de feestelijke opening plaats van de bank, die dit keer wordt vergezeld door een zeehond van iepenhout en een educatieve beleving voor kinderen.

De ankerplaats werd feestelijk geopend.

De ankerplaats werd feestelijk geopend.

Een bijzondere ankerplaats

In veel opzichten is de ankerplaats in Kamperland een bijzondere – zo werd voor deze ankerplaats gebruik gemaakt van nieuw materiaal voor de vertelpanelen, werden er extra belevingen toegevoegd op de dijk én werd een groot gedeelte van de financiering gedaan door middel van crowdfunding. De actie, die in december 2016 en januari 2017 liep, leverde met € 8550,- maar liefst 132% van het doelbedrag op! Onder de donateurs zijn ondernemers, eilandbewoners en campinggasten, en de plaatsing van de ankerplaats kan dus rekenen op een breed draagvlak van de bevolking. De ankerplaats is voor hen en door hen gerealiseerd.

De ankerplaats in Kamperland, op de dijk bij camping Anna Friso.

De ankerplaats in Kamperland, op de dijk bij camping Anna Friso.

Caroline Kallewaard, Peter van Maurik, Mark van Maurik (Camping Anna Friso), gedeputeerde Jo-Annes de Bat en wethouder Piet de Putter (Noord-Beveland) namen na de opening plaats op de bank.

Caroline Kallewaard, Peter van Maurik, Mark van Maurik (Camping Anna Friso), gedeputeerde Jo-Annes de Bat en wethouder Piet de Putter (Noord-Beveland) namen na de opening plaats op de bank.

Over de ankerplaats

Ankerplaatsen worden ingericht met een klapbank – een carrévormige bank, waarvan de naam verwijst naar het ‘klappen’ (kletsen) dat mensen vroeger deden op banken op centrale punten in Zeeuwse dorpen en steden. De klapbank bevat verhalen van een locatie, waar zij in verschillende tijdlagen bij elkaar komen. In Kamperland vertellen we over 1598 en de herdijking van het door stormvloeden geteisterde Noord-Beveland; over 1850 en het harde werken en de armoede onder de landarbeiders; en over 1986, toen de stormvloedkering in de Oosterschelde werd geopend en vanaf die tijd hét symbool is geworden van de strijd tegen het water en van de Deltawerken, die als gevolg van de Watersnoodramp in 1953 werden gestart.

De ankerplaats in Kamperland is de vierde ankerplaats in Zeeland. In Yerseke, Dreischor en Borssele kun je al ankerplaatsen bezoeken. Sas van Gent is na Kamperland de eerstvolgende plaats waar de verhalen van het gebied te lezen en te beluisteren zullen zijn.

Wind golft water, later het loof | Dam snijdt recht,
echo van de weg | De schuur een schip op groene horizon

(dichtregel op de bank door Jan J.B. Kuipers)

De zeehond vergezelt de ankerplaats op de dijk.

De zeehond vergezelt de ankerplaats op de dijk.

Met het extra opgehaalde geld van de crowdfundactie zijn naast de zeehond twee paaltjes geplaatst met een vragenspel voor kinderen.

Met het extra opgehaalde geld van de crowdfundactie zijn naast de zeehond twee paaltjes geplaatst met een vragenspel voor kinderen.