Lezing Bevelanders in de Oost

activiteit Redactie Zeeuwse Ankers, 21/04/2023 - 21/04/2023

Op vrijdag 21 april houdt de Heemkundige Kring De Bevelanden in dorpshuis Amicitia, Schimmelpenninckstraat 14 te Kloetinge om 20.30 uur een lezing van Chris F. van Fraassen beginnen over zijn boek ‘Bevelanders met bestemming Indië en Korea’. Deze lezing is gratis toegankelijk voor iedereen.

De heer Van Fraassen heeft onderzoek gedaan naar de Bevelanders die in de periode eind jaren veertig/begin jaren vijftig naar Indonesië zijn gezonden en daar zijn omgekomen.

Als kind was Van Fraassen al geboeid door de geschiedenis in Indonesië. Zo herinnert hij zich dat hij eind jaren vijftig in de zesde klas van zijn Goese lagere school bij meester Veldhuizen een grote kaart van Indonesië te zien kreeg. “Niet alleen moesten we de voornaamste plaatsen van dat eilandenrijk aan kunnen wijzen en het rijtje Bali, Lombok, Soemba, Soembawa, Flores Timor op kunnen dreunen, maar ook moesten we de vulkanen van Java op een rijtje leren. Die exotische wereld was voor mij allemaal veel interessanter dan bij een blinde kaart de plaatsen van Groningen opdreunen.”

Na zijn afstuderen in 1973 kreeg hij de kans onderzoek te doen naar de sociaal-politieke organisatie van het sultanaat Ternate door de tijd heen. Ternate is een eiland in de Noord-Molukken, terwijl Ambon in de Midden-Molukken ligt. In het verre verleden heeft Ternate een sterke politieke en culturele invloed uitgeoefend op Ambon. In de jaren 1977-1993 was hij nauw betrokken bij de Nederlands-Indonesische samenwerking op het gebied van sociale en literaire wetenschappen.

De achttien biografische portretten van in Indonesië en Korea omgekomen Bevelanders, aangevuld met een groot aantal door Bevelanders vanuit Indonesië geschreven brieven aan het thuisfront, moesten volgens hem voldoende stof opleveren voor een boek.