Zeeuwse AmateurArcheologen Dag

activiteit Redactie Zeeuwse Ankers, 21/03/2020 - 21/03/2020

LET OP: VANWEGE DE LANDELIJKE MAATREGELEN TEGEN DE VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS IS DEZE ACTIVITEIT AFGELAST.

De Zeeuwse AmateurArcheologen Dag is als contactdag voor amateurarcheologen in Zeeland en daarbuiten een begrip. Inzet en enthousiasme van Zeeuwse en West-Brabantse vrijwilligers in de archeologie hebben tot belangrijke archeologische ontdekkingen en resultaten geleid.

Op zaterdag 21 maart 2020 vindt de jaarlijkse Zeeuwse AmateurArcheologen Dag (ZAAD) plaats. De organisatie is in handen van Erfgoed Zeeland in samenwerking met de AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie, afdeling Zeeland. De dag is bedoeld voor Zeeuwse en West-Brabantse amateurarcheologen. Vanwege de beperkte ruimte is deelname alleen mogelijk op uitnodiging.

Meer informatie