Erfexcursie Noordgouwe

activiteit Stichting Landschapsbeheer Zeeland, 23/09/2023 - 23/09/2023

Ieder erf heeft iets bijzonders

Tijdens deze excursie wordt de streekeigen beplanting op het erf bekeken en de eigenaren lichten hun keuzes voor de inrichting en beplanting van hun erf toe.

Ook wordt er gekeken naar natuur en cultuurhistorie en de zogenaamde landschapselementen; die elementen die van oudsher te vinden zijn in ons landschap en die zorgen voor herkenbaarheid en afwisseling.

Denk hierbij aan bomen, poelen, hagen/singels, takkenrillen, maar ook oude gebouwtjes, regenbakken of symboliek. Er is dus genoeg te zien en te bespreken.

Het programma is als volgt:

10:00 uur: Ontvangst met koffie / thee
10:30 uur: Rondleiding over het erf met toelichting door de bewoners
12:00 uur: Napraten en Einde

Aanmelden is verplicht en kan via deze link.

Meer informatie